Contactgegevens:


Bosmanege
Slotleane 1
9243 SK Bakkeveen
tel: 0516 - 541105

Therapeutisch paardrijden

klik op onderstaande link, voor het inschrijfformulier:
intake Begeleiding therapeutisch paardrijden

Waarom Therapeutisch paardrijden?

1. De natuurlijke omgeving werkt onder meer rustgevend door de afwezigheid van de dagelijkse prikkels en hectiek en wordt ervaren als een veilige constante factor. Bovendien zet de natuur aan tot het doen van activiteiten die een positieve uitwerking hebben op het lichamelijk en psychisch welbevinden.

2. Paarden:
Hoewel een paard een prooidier is en zijn natuurlijke vijanden hem van achteren aanvielen door op zijn rug te springen was het paard bereid om mensen op zijn rug te dragen, hoewel de mens voor het paard een roofdier is.
Het sociale gedrag van paarden vertoont veel overeenkomsten met het sociale gedrag van de mens. In natuurlijke kudde bestaat een mannelijke en een vrouwelijke leider, en bestaan er onderlinge vriendschappen en er is sprake van hiërarchie.
Een kudde paarden vormt een hoog ontwikkeld sociaal systeem met strikte gedragscodes, gewoontes en regels die de groepscohesie, de organisatie van de groep en de overleving ervan bevorderen.
In niet bedreigende situaties tonen paarden affectie.

therapeutisch

Ze schakelen over op agressie wanneer ze worden geconfronteerd met een agressor.
Een groot deel van het brein van de mens wordt gebruikt voor de fijne motoriek en de taalontwikkeling.
Dat van het paard wordt gebruikt voor het analyseren van informatie uit de omgeving.

Een ander opmerkelijk verschil is dat het cerebellum (sensorische waarneming, coördinatie en beweging) bij paarden veel groter is dan bij mensen.
Daarom zijn paarden experts geworden op het gebied van doorgronden van de omgeving en de lichaamstaal van andere wezens. (De spiegelende interactie tussen hemzelf en de ander)
Door het paard zijn belangrijke elementen van moederliefde beschikbaar als zachtheid, warmte en gedragen worden.
De relatie wordt niet verhinderd door verwachtingen die menselijke relaties kenmerken en bemoeilijken.
Omdat paarden ingezet worden als bron van troost, genegenheid en affectie wordt de cliënt minder afhankelijk dan wanneer een mens deze bron zou zijn.
Cliënten behouden hun kracht, identiteit en waardigheden terwijl ze elementen
die ze gemist hebben in hun leven (opnieuw) krijgen aangereikt.
Paarden roepen gevoelsreacties op.
Het ervaren van gevoel heeft een helend effect.
Paarden gaan voorbij aan uiterlijke kenmerken en uitingsvormen en reageren op innerlijke gevoelens.
Wij, mensen kunnen onze gevoelens tegenover dieren niet verbergen omdat we signalen afgeven, zoals beweging en geur, die ons ware zelf verraden.
Het gedrag van de paarden werkt als een metafoor voor sociale interacties. Bovendien kunnen de dieren als rolmodel functioneren.

3. De hippisch therapeut kent de gewoontes en eigenschappen van de paarden en kan hun gedrag vertalen. Hij is in staat te bepalen welk paard het meest geschikt is voor bepaalde oefeningen welke voor de cliënt geschikt is.
De therapeut van de Bosmanege is gecertificeerd; werkt als trainer bij de GGZ, (BIG) Hypnotherapeut, NLP en VPK.

Therapeutisch paardrijden, voor wie?
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van steunende of inzicht-gevende interventies.
• Hechtingsproblematiek
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Eetstoornissen
• PTSS (posttraumatische stressstoornissen)
• Rouwproblematiek
• Angstklachten
• Chronische stemmingsstoornissen
• Extreme gevoelens van onzekerheid
• Ernstige concentratiestoornissen
• Ontwikkelingsstoornissen
• ADHD (attention deficit hyper disorder)
• Burn-out
• Chronische stress of vermoeidheid
• Herstelfase na psychische of somatische problematiek
• Klachten bij kinderen en adolescenten bij een te grote afweer tegen verbale therapieën.
• Klachten waarbij de sociale relatievorming is geblokkeerd of onvoldoende ontwikkeld
• Relatie en gezinsproblematiek
• Verslavingsproblematiek

Routing
• De arts, psycholoog of therapeut indiceert de therapie
• De arts stuurt een volledig en duidelijk ingevuld inschrijfformulier naar de Bosmanege
• In overleg met de therapeut van de Bosmanege wordt de cliënt ingepland voor een intake.

Kledingvoorschriften
Voor de veiligheid van ruiters hanteren wij kledingvoorschriften
• Alle ruiters moeten tijdens de les een eigen veiligheidscap dragen (CE/EN 1384 gekeurd).
• Ruiters mogen geen losse kledingstukken of sieraden dragen. De paarden kunnen hiervan schrikken.
• Ruiters moeten een paardrijbroek of loszittende trainingsbroek dragen tijdens de lessen. Spijkerbroeken of andere broeken kunnen schuurplekken veroorzaken
• Ruiters moeten paardrijlaarzen dragen of stevige schoenen met weinig profiel en een kleine hak gecombineerd met chaps.